Voor welke leerlingen?

Al onze leerlingen hebben moeite met leren. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen in werkhouding, gedrag of met sociale vaardigheden. De leerlingen kunnen uitstromen naar de volgende richtingen:

 • Vervolgonderwijs (MBO entree),
 • Arbeid,
 • Dagbesteding.
   
Orion College Zuidoost biedt de volgende opleidingen:
 • Horeca keukenassistent (KAS),
 • Bedieningsassistent (BAS),
 • KPC werken in de keuken (SVA1, SVA2)
 • Schoonmaak KPC,
 • Groen KPC,
 • Zorg en Welzijn KPC,
 • Detailhandel,
 • Logistiek.
   
Stagemogelijkheden:

De stages worden centraal geregeld via de Werkstraat van Orion. De leerlingen beginnen met interne stages en/of carrousel stages, vervolgens groepsstages en daarna starten zij met de individuele stages. We bieden stages aan op verschillende niveaus.

 

Van start naar uitstroom
 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de focus op het Algemeen Vormend Onderwijs, aangevuld met sociale vaardigheden, de expressieve vakken, Leren Leren, Mens en Maatschappij gericht op burgerschap en sociale integratie en voorbereiden op dagbesteding en arbeid. Hierbij spelen wij in op de didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine klassen en daarnaast wordt gebruik gemaakt van additionele middelen. Op deze manier wordt de effectieve leertijd van de leerlingen vergroot en kunnen zij zich cognitief optimaal ontwikkelen.
 

Middenbouw

In de middenbouw verschuift de focus in mondjesmaat naar de praktische vorming. De burgeschapsvorming komt in deze bouw meer tot stand. Naast het aanbod zoals in de onderbouw, krijgt de voorbereiding op Arbeid een prominente positie in de ontwikkeling van de leerling. Er wordt een Assessment afgenomen en er wordt een prognose van de mogelijke uitstroombestemming* van de leerling bepaald. De leerling gaat een of meerdere praktijkvakken volgen en begint met 1 dag in de week stage lopen.
 

Bovenbouw

In de bovenbouw is het aanbod evenals in de middenbouw gekoppeld aan een meerdaagse stage van maximaal 3 dagen, met als uitgangspunt het leren in de praktijk.

 

Loopbaancoaching

Naast het assessment dat wij afnemen bij de leerlingen van de middenbouw, starten wij dit schooljaar met de sollicitatietrainingen en het leren werken met een portfolio. Deze trainingen zijn bedoeld voor leerlingen die eraan toe zijn. Verder vinden er coachingsgesprekken met leerlingen plaats. Deze gesprekken gaan over de talenten van de leerlingen, maar ook over bewustwording van de eigen mogelijkheden.

 

De Praktijkvakken / Uitstroomtrajecten

Horeca, Schoonmaak, Detailhandel, Zorg & Welzijn

Voor de praktijkvakken zijn op verschillende niveaus certificaten en diploma’s te behalen.