Orion College Zuidoost

Het Orion College Zuidoost bereidt leerlingen van 12 tot 20 jaar voor op zijn/haar toekomst.

We richten ons op de persoonlijke ontwikkeling en het eigenaarschap van uw kind. Verder organiseren wij activiteiten om maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de leerlingen op een goede en zo optimaal mogelijke wijze kunnen participeren in de samenleving.

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons vooral richten op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd.

 

Leerroutes

Wij hebben leerroutes binnen school die overeenkomen met de volgende uitstroommogelijkheden:

  1. Vervolgonderwijs,  
  2. Arbeid,
  3. Dagbesteding.

 

Schoolorganisatie

De leerlingen krijgen les in een vaste groep met een vaste mentor. Er zitten gemiddeld 12 leerlingen per groep;  uitzondering zijn de Onderwijs Zorg Arrangement groepen (OZA).

De school is ingedeeld in:

  • Onderbouw,
  • Middenbouw,
  • Bovenbouw,
  • Onderwijs Zorg Arrangement groepen (OZA).