Iedereen is welkom

Voor alle kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband.

Individuele groei

Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.

Samenwerken

Op OC Zuidoost gebeurt nog veel meer dan alleen onderwijs.

Stichting Orion

Wij maken deel uit van Stichting Orion; 9 scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij OC Zuidoost

Het Orion College Zuidoost bereidt de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de toe­komst. Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We organiseren allerlei activiteiten om maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de leerlingen op de juiste wijze kunnen participeren in de samenleving.

Leren door doen. Maatwerk. Goede begeleiding. Zorg en ondersteuning. Dit alles zorgt er voor dat wij onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Iedere leerling bieden wij zo passend mogelijk onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van alle aanwezige speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door vertrouwen en geduld te koesteren.

Vacature Zorgcoördinator

Orion College Zuidoost is op zoek naar een enthousiaste en gedreven zorgcoördinator, die ervaring heeft in het werken met onze doelgroep. Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. 

Wil jij graag de spil in de school zijn die zorgt voor de verbinding tussen school, hulpverlening en thuissituatie? Dan is deze baan geschikt voor jou. 

In deze baan werk je nauw samen met de andere zorgcoördinator, de intern begeleider en de directeur. De zorgcoördinatoren zijn samen met de intern begeleider ondersteunend aan de groepen. Je bent een teamplayer binnen de school, maar ook in de externe samenwerking. Je persoonlijke begeleiding kenmerkt zich door motiveren, reflecteren en tactvol confronteren vanuit hoge verwachtingen.

In dit filmpje vertelt ons team over de kwaliteiten van de ideale zorgcoördinator op Orion College Zuidoost.