Teamleider voor onze EMB-afdeling

Voor onze school Orion College Drostenburg zijn wij op zoek naar een teamleider voor het team dat lesgeeft aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (lichamelijk en cognitief, EMB).

Informatie over onze school 

Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, een lichamelijke beperking, een chronische aandoening en/of een internaliserend gedragsprobleem. We zijn gehuisvest in Amsterdam Venserpolder en hebben 280 leerlingen die veelal een traject op maat volgen. 

De afdeling bestaat uit circa 45 leerlingen en 20 collega’s. Het onderwijs richt zich op het behalen van de landelijke vastgestelde kerndoelen voor onze leerlingen. Het onderwijs wordt aangeboden via vier verschillende leerroutes. Deze leerroutes bereiden voor op verschillende uitstroombestemmingen (belevingsgerichte dagbesteding t/m beschutte arbeid). Binnen de school werken naast de docenten ondersteuners met expertise op verschillende vakgebieden. Te denken valt aan zorgcoördinatoren, Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO), Altra, Levvel en Reade.

Takenpakket teamleider EMB-afdeling Orion College Drostenburg 

De vacature van teamleider op Orion College Drostenburg bestaat uit een samengesteld takenpakket, te weten WTF 0,6 teamleider aangevuld met WTF 0,4 IB taken (een vierdaagse werkweek is bespreekbaar). De teamleider EMB-afdeling op Orion College Drostenburg: 

 • is leidinggevende en eerste aanspreekpunt van het docententeam dat lesgeeft aan de EMB-leerlingen; 
 • geeft samen met de zorgcoördinator leiding aan het cyclische proces van groepsbesprekingen; 
 • organiseert oudergesprekken, ouderavonden, leerteambijeenkomsten, en toetsafnames bij leerlingen; 
 • is in staat data op te stellen en te analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau; 
 • is lid van de Commissie van Begeleiding (CvB); 
 • is lid van het MT samen met de teamleiders, een zorgcoördinator en de directie; 
 • is contactpersoon naar Reade, Cordaan (schoolverpleegkundigen) en Happy2Move; ● is verantwoordelijk voor de voorbereiding- en aansturing van de team-, afdelingsvergaderingen en studiedagen; 
 • geeft sturing aan het transitieproces van de leerlingen. 

Functie-eisen / eisen aan de kandidaat 

Algemeen 

 • Een afgeronde lerarenopleiding (pabo en/of tweedegraads); 
 • In bezit van een aanvullende opleiding (bijvoorbeeld Master EN) of de bereidheid zijn/haar kwalificaties uit te bouwen met een aanvullende opleiding; 
 • Affiniteit met, kennis van en ervaring met leerlingen met ernstig meervoudige beperking; 
 • Humor en relativeringsvermogen; 
 • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding; 
 • Werkt planmatig en opbrengstgericht; 
 • Toont initiatief; 
 • Weet draagvlak aan te boren en te bestendigen; 
 • Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten. 

Coaching en begeleiding 

 • Is bekend met het werken met de kijkwijzer; 
 • Bewezen kennis van en ervaring met het ADI (les)model; 
 • Sterk in het planmatig coachen en begeleiden van collega’s; 
 • Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat leerlijnen te vertalen naar concreet handelen van docenten; 
 • Sterk in het overdragen van kennis en vaardigheden aan collega’s. 

ICT-vaardigheden 

 • Je bent ICT-vaardig en je ziet ICT als middel om efficiënt te werken. 
 • Ruime kennis van en ervaring met het werken in Google Workspace; 
 • Ruime kennis van en ervaring met het werken in ParnasSys en Somtoday; 
 • Ruime kennis en ervaring v.w.b. de inzet van leerlingspecifieke software. 

Aansturen veranderingsprocessen 

 • De kandidaat heeft ervaring met het inzetten, aansturen en borgen van veranderingsprocessen; 
 • De kandidaat beschikt over een goede schrijfvaardigheid; 
 • Ervaring met het opstellen van beleidsstukken en protocollen op organisatieniveau. 

Verdere informatie 
Voor verdere informatie over onze school in het algemeen en de vacature in het bijzonder kun je contact opnemen met: Agnita Kingma (06-40809437 / a.kingma@orion.nl) en/ofErik Scheerder (06-83945600 / e.scheerder@orion.nl).

Een sollicitatiebrief 
Een sollicitatiebrief + cv kun je per mail richten aan Agnita Kingma a.kingma@orion.nl en Erik Scheerder e.scheerder@orion.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk vrijdag 25 maart 2022. 

Procedure 
Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne (Orion)kandidaat. 

Vacature details

 • Teamleider
 • Vast
 • fulltime
 • Startdatum: Zo snel mogelijk

Contact